Kategooriad


UUDISED

Vaata meie viimast uudiskirja ja liitu meili-listiga, et saada edaspidised uudiskirjad otse oma postkasti.
Soovin saada uudiskirju:
Nimi:
E-mail:
 
EURO KALKULAATOR
TELLIMINE
MAKSMINE
POSTIKULU
PAKI OOTAMINE
TAGASTAMINE
SUURUSED 
Postikulu

Postikulu on 5 € tellimuse kohta.

Postikulu kokkuhoidmise mõttes soovitame tellida ühe paki mitme inimese peale - koguge kokku sõbrad, sõbrannad ja tuttavad ning tehke ühine tellimus. 
  Paki kätte saamine

Pakkide oooteajaks 14 tööpäeva. Enamus pakke jõuavad endiselt tellijateni kiiremini - ehk siis umbes 10 tööpäeva jooksul, kuid soovitame siiski kõikidel tellijatel arvestada ülekande laekumise päevast loetuna ligikaudu 14 tööpäevaga.
(Loe tarneaja täpseid tingimusi lehekülje allumises ääres).


Tellija saab Eesti Post'ilt paki kohta kirjaliku teatise ja peab siis sellele ise oma elukohajärgsesse postkontorisse järgi minema. Kui pakk saabub Eesti postiasutusse reedel või laupäeval, siis üldjuhul ei väljastata pakiteatist enne esmaspäeva. 
 

Tellimine

Tellimiseks kirjutage meile aadressil info@midagihead.com või kasutage vormi TELLIMISE lehel.

Tellimiseks saatke oma nimi, posti-aadress ja emaili aadress,
Kirja sisuks kirjutage tooted, mida soovite tellida, soovitud suurus ja värv.
Igal tootel on oma tootekood ja kategooria, toote kirjelduses on kirjas olemasolevad suurused ja värvivalikud.
Näiteks: Naiste kampsunid, toode 01457, suurs M, sinine.
(Kui toote all pole ära toodud erinevaid suurusi, tähendab see, et kõik suurused on saadaval. Kui toote alla pole märgitud erinevaid värvivalikuid, tähendab see, et antud toodet on vaid pildil näidatud värvitoonis).


Tellimuse kinnitamiseks kontrollitakse, kas kõik Teie poolt valitud tooted on veel laos saadaval ning teavitatakse Teid sellest e-maili teel.

Midagi Head ei ole pood vaid tegeleb rahvusvaheliste ostude vahendamisega. Meie kodulehel olevad tooted on näidiseks toodetest, mis juba eelnevalt ostetud on või toodetest, mida meie kaudu tellida saab.
Suur valik erinevaid netipoode asub meie tellimiskeskuse lehel. 
 
Maksmine

Kui tellimus on kinnitatud ja teie poolt soovitud tooted laos olemas, saadetakse Teie poolt sisestatud e-posti aadressile tasumisele kuuluv summa ja kordinaadid kauba eest tasumiseks.

Tellimuse eest palume tasuda enne paki teele panemist ettemaksuna. Hetkel aktsepteerime ainult krediitkaardi-makseid. Saab kasutada ka SEB Panga virtuaalkaarti. Kui kasutate maksmiseks kellegi teise krediitkaarti pange selgitusse enda nimi. Võimalik on maksta mitmes osas või kogu tellimuse eest korraga.
Pakk pannakse teele 7 tööpäeva jooksul peale ülekande laekumist, tellijal on pakk käes umbes 14 tööpäevaga. Enamus pakke postitatakse juba 2-3 tööpäeva jooksul peale ülekande laekumist ja jõuavad tellijani ülekande laekumise päevast 10 tööpäeva jooksul.

Et tellitud tooted ülekannet oodates otsa ei saaks, palume teil ülekande sooritada 24 tunni jooksul peale tellimuse esitamist ja meiepoolse vastuse saamist. Kui soovite ülekannet hiljem teha, kuid tellimuse siiski jõusse jätta palume sellest meile varakult teada anda.

 
   
 

Tagastamine

Kui kõikidest meiepoolsetest soovitustest ja nõuannetest hoolimata on toode teile suur või väike, saate toote meile tagastada või selle millegi muu vastu vahetada.

Toode tuleb tagastada nädala jooksul paki saamise päevast. Tagastatav toode ei tohi olla kantud, määrdunud või muul viisil kahjustatud,
Kõik toote küljes olnud sildid peavad seal endiselt küljes olema. Toote tagastamise kulud tasub toote tellija. Postikulusid ei tagastata.

Tagastamise soovist palume meid eelnevalt teavitada - saadame teile edaspidised juhised eduka tagatsuse sooritamiseks.

 

 
     
 

Lisaks ...

Kui on soovi osta midagi, mida meie lehelt ei leia, siis kirjutage meile, mis teid huvitaks.
Kasuks tuleb kui teil on tootest pilt, tootja nimi ja mudeli nimetus.
Võimaluste piires proovime teie soovidele lahenduse leida.

Samuti võite teada anda kui teid huvitab kindel firma, mille tooted meie lehel esindatud pole - suurema huvi korral proovime vastava firma tooted oma lehele lisada.
_______________________________________________________________________________

 
     
 


Isikuandmed

Isikuandmetest vajame klientidelt vaid nende nime ja postiaadressi. Kasutajate andmeid me kolmandatele osapooltele ei edasta. Meil on õigus anda infot kasutaja kohta õiguskaitseorganitele, kui asi puudutab ebaseadusliku tegevuse ja võimalike pettuste uurimist või ennetamist; potentsiaalset ohtu ükskõik kelle füüsilisele julgeolekule;

 

____________________________________________________________________________________________________


Käesolevalt lehelt tellides nõustub tellija allolevate lepingu tingimustega.

Tingimused” – käesolevad tingimused.
Leping” – mis tahes meie ja teie vaheline Kaupade müüki ja/või Teenuste osutamist puudutav leping.
Klient” tähendab isikut(uid), äriühingut või muud üksust, kelle Kaupade tellimuse Äriühing aktsepteerib.
Kaup” – mis tahes meie poolt teile tarnitud või tarnitav kaup.
Teenus” – mis tahes meie poolt teile osutatud või osutatav teenus.
Tooted” – mis tahes Kaubad või Teenused.
kirjalikult” – hõlmab ka elektroonilist suhtlust.

Midagihead.com jätab endale õiguse keelduda tehingust mis tahes äriühingu, isiku või üksusega. Midagihead.com võib, oma valikul, viivitada Lepingu või selle osa täitmisega või tühistada Lepingu tervikuna või osaliselt.

E-posti ja veebi kaudu edastatud tellimusi peetakse automaatselt tellimusteks ja, kui pole sätestatud teisiti, rakendame me mõistlikke meetmeid selleks, et tellitud Kaup märgitud aja jooksul välja saata. Kui paki postitamise päev langeb nädalavahetusele või riigipühale postitatakse pakk eelpool mainitud päevadele järgneval tööpäeval.

Midagihead.com võib kasutada mis tahes talle kättesaadavat tarnemeetodit. Rakendame mõistlikke meetmeid hinnanguliste tarne- ja/või täitmistähtaegade järgimiseks, ent ei ole mingitel asjaoludel kohustatud maksma Kliendile hüvitist seoses vaegtarnimise, mittetäitmise või tarne või täitmise viibimisega. Kaubale ei kohaldata samal päeval või järgmisel päeval kohaletoimetamise teenuse eritingimusi.

Midagihead.com jätab endale õiguse tarnida või täita tellimus osade kaupa. Tähtaegade eiramine tellimuse osade kaupa tarnimisel või täitmisel ei takista ega piira meie õigust teostada edasisi tarneid või osutada edasisi teenuseid osade kaupa.
Midagihead.com jätab endale õiguse viivitada Kauba väljasaatmisega mitmel põhjusel, sealhulgas selleks, et teostada mis tahes vajalikku krediidi- või pettusevastast kontrolli või toimingid või veendumaks, et makse on vabalt kasutatava rahasummana täiel määral või eelnevalt kokku lepitud summas laekunud. Kui paki postitamine hilineb nimetatud põhjustel, rakendame me Kliendi teavitamiseks mõistlikke meetmeid.

Kõik joonised, illustratsioonid, kirjeldused ja andmed massi, mõõtmete, ja muude üksikasjade kohta, sealhulgas, piiranguteta, mis tahes lausung seadusandlusele või määrusele vastavuse kohta (ühiselt nimetatud „Kirjeldused”), kus tahes need ka ei esineks (kaasa arvatud lähetusteatisel, arvel või pakendil) on mõeldud selleks, et anda Toodete kohta üldist teavet, kuid ei kujuta endast Lepingu osa. Juhul, kui mis tahes Kauba kirjeldus erineb tootja kirjeldusest, loetakse õigeks viimane. Midagihead.com rakendab kõiki mõistlikke meetmeid tagamaks Kirjelduste õigsust, kuid tugineb seejuures informatsioonil, mille talle on võinud esitada tarnija, ja ei võta endale mingit lepingulist vastutust ega vastutust väärteo eest, aga ka mitte seadusandlusest tulenevat või muud vastutust nimetatud Kirjeldustes sisalduva eksimuse või väljajäetu eest, sõltumata sellest, kas see on tingitud meie hooletusest või muul põhjusel.

Midagihead.com ei ole Tarbija ees mingil moel vastutav ning meid ei loeta käesolevaid Tingimusi rikkunuks selle tõttu, et midagihead.com on viivitanud mis tahes Lepingust tuleneva kohustuse täitmisega või on jätnud selle täitmata, kui viivitus või mittetäitmine on põhjustatud asjaolust, mis jääb väljapoole midagihead.com kontrolli (sealhulgas, kuid mitte üksnes, ilmastikuolud, riigipühad, nädalavahetused, importi- või eksporti puudutavad õigusaktid, postiasutuste töökorraldus, tolliametite põhjustatud viivitused, sorteerimiskeskuste tegutsemine, töövaidlused või suutmatus omandada Kauba varusid või tööjõudu või viivitused sellega).

Nagu eespool on sätestatud, on tarneajad käsitletavad ainult orienteerivatena. Kui pakk tellijani ei jõua, teeme vastavatesse ametiasutustesse päringud. Vastavalt saadud vastustele kuulutatakse pakk kadunudks või tuleb tegutseda ametiasutuste antud juhistele - üldjuhul on selleks lihtsalt ootamine. Pakk kuulutatakse kadunuks kui USA postiasutusse ja Eesti Posti antud järelepärimisele vastamise tähtajad on möödunud ja järelpärimisele on tulnud negatiivne vastus. Järelepärimisele vastamise tähtajaks on 90 tööpäeva. Peale paki kadunuks kuulutamist tagastab müüja tellijale tema poolt tasutud kulud 7 tööpäeva jooksul ja esitab kahjunõude vastavatele ametiasutustele.

Juhul, kui seadus nõuab teatud Kauba ostmisel minimaalset vanust, kinnitab Klient, et ta on vanem kui seadusega nõutud vanus ning et Kauba tarne võtab vastu isik, kes on vastava vanusepiirangu ületanud.

Müüja ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud). Kui toote hind on rohkem kui 300 kr on ostjal võimalus 3 päeva peale tellimuse sisse andmist see tühistada ja nõuda raha tagastamist (USA Föderaalne Kaubanduskomisjon). Vastasel juhul on ostjal võimalus toode tagastada vastavalt ülaltoodud tingimustele ja saada rahaline tagastus toote väärtuse ulatuses.

Kõiki Lepingud reguleerib USA seadus ja neid tõlgendatakse USA õiguse järgi ning Klient allub Lepingut sõlmides USA kohtute jurisdiktsioonile. Juhul, kui käesolevate Tingimuste ja nende Tingimuste tõlke vahel ilmnevad vastuolud, on ülimuslik inglise keelne versioon.


 


UUendused

Midagi Head netipood on nüüd ka Twitter'is ja Facebook'is. Liitu meiega, et olla kursis lehel toimuvate muudatuste ja uuendustega!


uued tooted


Uued GUESS kelladKOTID

suur valik uusi GUESS kotte